Ograniczona odpowiedzialność
OCCASSIONLEASE dokłada wszelkich starań, aby aktualizować i / lub uzupełniać zawartość Strony tak często, jak to możliwe. Pomimo tej troski i uwagi możliwe jest, że treść jest niekompletna i / lub niepoprawna. Materiały oferowane w Witrynie są oferowane bez jakiejkolwiek formy gwarancji lub roszczenia do poprawności. Materiały te mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia ze strony OCCASSIONLEASE. W szczególności w odniesieniu do cen i innych informacji o produktach na stronie internetowej, istnieje rezerwacja oczywistych błędów programowania i pisania. Nie można domagać się zawarcia umowy z OCCASSIONLEASE na podstawie takich błędów. OCCASSIONLEASE nigdy nie może przyjąć odpowiedzialności za hiperłącza w Witrynie do stron internetowych lub usług stron trzecich.

Prawa autorskie
Wszystkie prawa własności intelektualnej dotyczące tych materiałów należą do OCCASSIONLEASE. Kopiowanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek inne wykorzystanie tych materiałów jest niedozwolone bez pisemnej zgody OCCASSIONLEASE, z wyjątkiem i wyłącznie w zakresie przewidzianym w przepisach obowiązującego prawa (takich jak prawo do wyceny), chyba że określono inaczej dla konkretnych materiałów.

Inne
To wyłączenie odpowiedzialności może się zmieniać od czasu do czasu.