Z powrotem

Kiedy mam samochód?

Ponieważ oferujemy wszystkie samochody w ramach leasingu finansowego, jesteś bezpośrednim ekonomicznym właścicielem samochodu. Pod koniec okresu opłaciłeś samochód jako całość, a samochód jest Twoją własnością.

Jeśli nie możesz spełnić swojego miesięcznego zobowiązania płatniczego, firma finansowa ma prawo skonfiskować samochód.